Monday, April 8, 2013

Pembubaran Parlimen & Proses pemilihan pemimpin

Assalammmualaikum WBT

Akhirnya parlimen terbubar.sekarang rakyat yg berkuasa memilih pemimpin,Wahai kaum Muslimin! Sesungguhnya tidak ada perbezaan di antara hukum  Allah yang satu dengan yang lainnya. Jika suatu hukum itu wajib, maka ia mestilah dilakukan sekuasa-kuasa kita dan sebaliknya jika suatu hukum itu haram, maka ia mesti ditinggalkan. Tidak ada beza di antara kewajipan dakwah dan solat, di antara kewajipan solat dan puasa dan juga di antara kewajipan puasa dan kewajipan berpolitik. Kesemuanya adalah sama-sama kewajipan yang mesti dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Hanya sahaja, yang perlu difahami adalah bahawa kewajipan berpolitik dan menyertai parti politik yang dimaksudkan di sini adalah berpolitik sesuai degan hukum syara’ dan menyertai parti politik yang dibangunkan atas dasar Islam, bukannya parti politik yang dibangun atas dasar sekular atau kufur.

Bolehnya kita berpolitik bukanlah dan tidak boleh disandarkan kepada undang-undang ciptaan manusia. Al-Quran dan Sunnah hendaklah menjadi dalil dan sandaran bagi setiap perbuatan kita. Justeru, setiap Muslim hendaklah mentaati dan mengikat diri mereka kepada hukum Al-Quran dan as-Sunnah di dalam berpolitik, bukannya mentaati dan mengikat diri dengan AUKU, ISA, OSA, Akta Polis, Akta Penerbitan Dan Mesin Cetak, Perlembagaan Persekutuan dan lain-lain hukum kufur di bawah sistem demokrasi.

Fikirkan teman2,kewajipan kita berpolitik.............................

Selamat memilih pemimpin!

No comments:

Post a Comment